PER FORMO // DOBBELSYN. MALERIER OG TRYKK 2017-18
23.08. - 23.09. 2 ET. / 23.08. - 25.11. 1.ET.

Trondhjems Kunstforening har gleden av å innlede høstsesongen med Per Formos separatutstilling Dobbelsyn. Malerier og trykk 2017 – 18. Utstillingen fyller begge etasjer og markerer også et jubileum. Formos første separatutstilling åpnet på samme i 1990 i Trondhjems Kunstforening.

Per Formo er genuint opptatt av det å se, og har viet sin kunstpraksis til å oppfordre oss til å utforske synserfaringen. Foran bildene til Per Formo må man se, og så se igjen - på en annen måte. Kunstneren ønsker å lage bilder som ikke er statiske, bilder som kan etablere en labil og flertydig visuell situasjon for derved å sabotere synets behov for gjenkjenning av entydig definerte enheter.

Men for å oppleve Formos arbeid må man gi seg tid til å leve i det visuelle for en stund. Det er der verkene åpner seg, litt etter litt. Med utgangspunkt i definerte regler, skaper kunstneren verk innenfor en begrensede struktur. Hvordan kan man frigjøre synet med utgangspunkt i selvpålagte begrensninger? Hensikten med reglene er i følge kunstneren en måte å fristille seg fra inngrodde vaner og måter å gjøre ting på.

Med sine sterke, talende farger er Formo ofte brukt til utsmykkingsoppdrag. Bildene i utstillingen “Dobbelsyn” viser arbeider fra to ulike grupper bilder med arbeidstitlene “Linjevokabular” og “Proporsjonsmoduler” og kan forhåpentligvis fungere som en stimulans til å forsøke å betrakte alt på nytt og på nye måter. Ingen ting kan tas for gitt. De er også en oppfordring til å nyte synets gleder, lysten ved det synlige, skjønnheten i den synlige verden.

Se her for mer informasjon om utstillingen.

 

DESEMBERUTSTILLING 2018: LEK
01.12. - 20.01. 1.ET.

Til Desemberutstillingen 2018 inviterer Trondhjems Kunstforening medlemmene til å leke seg fram til en tolkning av ordet og handlingen LEK.

Desemberutstillingen 2018 holdes i vår 1.etasje fra 01. desember 2018 til 20. januar 2019. Alle medlemmer kan søke om utstillingsplass med inntil tre (3) verk. Arbeidene som sendes inn til juryering må være produsert i løpet av året 2018. Av praktiske årsaker begrenser vi oss til først og fremst til foto, maleri, tegning, grafikk og tekstil. Søknadsfristen er søndag 07.oktober kl 24.00. I år er det nytt at vi bruker et enkelt søknadsskjema som du finner her. Har du spørsmål til skjemaet, eller andre spørsmål, ring oss på 95188177.
Siden ble sist oppdatert 01.09.18